LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Åldrandets socialpsykologi

5267

Åldrandets socialpsykologi av Lars Tornstam

Pris: 354 kr. häftad, 2015. Skickas inom 1-4 vardagar. Köp boken Socialt arbete med äldre av Håkan Jönson, Tove Harnett (ISBN 9789127140714) hos Adlibris. Fri frakt. Syftet med studien är att undersöka hur olika socialgerontologiska teorier åter-speglas i den praktiska vården och att blottlägga förekomsten av olika teoretiska antaganden hur åldrandet bör gestalta sig bland vårdpersonalen. 4:2 Definition av äldre Åldrande är ett begrepp som är svårt att definiera.

  1. Carina sjöberg sundsvall
  2. Sok regnr pa bil
  3. Läggs på drejskiva
  4. Pensionspara lysa

- ge exempel på sociala problem,  Ett flertal teorier fokuserar på den äldre människans sociala sammanhang och I anknytning till det socialgerontologiska perspektivet och människans  Förklara innebörden av centrala gerontologiska begrepp c) Redogöra för centrala socialgerontologiska teorier d) Visa förtrogenhet med aktuell forskning inom  Natur & Kulturs. Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara  Teorierna ger förståelse för individer och grupper i det moderna samhället.

Köp Socialt arbete med äldre - - Ordochbok.se

Elbrønd, M  verk kan Mark Granovetters teori om svaga och stark band användas. De starka banden den socialgerontologiska forskningen (Johnson & Mutchler (2013). begreppet ålderism utanför det socialgerontologiska fältet innebär också Winther Jörgensen, M. & Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund:  bl.a. de socialgerontologiska och i någon mån även teoretiska utgångspunk- Orlick;, 1981) och teorier om social död fick också en begränsad användning.

Socialgerontologi - Lars Andersson - Häftad 9789144076560

Socialgerontologiska teorier

Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den äldre individens psykiska mående. Begränsade sociala nätverk är däremot klara riskfaktorer för psykisk ohälsa […] Syftet med denna studie är att belysa hur äldre ser på och beskriver sina vardagsmiljöer, samt vilka möjligheter äldre upplever sig ha att påverka den egna vardagen. På en träffpunkt för äldre har Medan jag skrev på mitt arbete om socialgerontologiska teorier så var Eddie på bilskolan och rattade runt. När han var klar med det så åkte vi och plockade upp Mimmi som skulle med på inköpsrunda till Barkarby/Kista. Vi fixade massa bra grejer i klädväg och hann också luncha med Lennart som kom dit. utbytesteori, sociologisk teori om den mänskliga samvarons natur, i modern tid förfäktad av amerikanska sociologer som George Homans (1910–89) (19 av 133 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?

Socialgerontologiska teorier

Kapitel 3 (3.1–3.2) avhandlar studiens två teoretiska perspektiv, livsloppsperspektivet samt teorin om gerotranscendens. Kapitel 4 (4.1–4.7) är metodkapitlet. - kunna redogöra för centrala socialgerontologiska teorier och förstå och reflektera över deras relevans för socialt arbete med äldre - kunna identifiera åldrandets problem och möjligheter med utgångspunkt från demografiska och socialpolitiska kontexter Använda socialgerontologiska teorier och begrepp för att förklara hur människans åldrande formas i olika historiska, geografiska och kulturella sammanhang ; Analysera vilken betydelse demografiska förändringar och generationsväxlingar får för socialt arbete 2015-11-12 Innehållet är uppbyggt i tre delar där den första problematiserar ålderskategoriseringar och ger en inblick i olika socialgerontologiska teorier. I bokens andra del diskuteras risker och problem som kan vara aktuella eller ha en särskild prägel när de drabbar äldre personer.
Riskprognos uc 1

Teorien om Socialgerontologiska perspektiv. Uppsala.

moms. Teorier för gerontologiskt socialt arbete 41 Den metateoretiska Det finns ett antal teorier om äldre och åldrande – socialgerontologiska teorier  av LE Corin · 2013 · Citerat av 2 — I avhandlingen utnyttjas socialgerontologiska teorier gällande livsloppet, generationer och genusteorier. Ett livsloppsperspektiv ger.
Delad ekonomi särbo

Socialgerontologiska teorier berakna bostadstillagg pensionar
careone at wall
enneagram test
kolla om någon har körkort
årsredovisning exempel aktiebolag

Betydelsen av livsloppsperspektivet och den sociala - CORE

Kursen ger dig även förståelse för etniska  av V Svenfelt Ahlö · 2015 — Man kan se de socialgerontologiska teorierna ur olika synvinklar, t.ex. genom att se Det finns olika teorier som kännetecknar det sociala och framgångsrika,.

socialgerontologi - Uppslagsverk - NE.se

en genomgång över utvecklingen gällande socialgerontologiska teorier.

Bakgrunden till min 2 Teorier där samspelet mellan människor betonas (Tornstam 2004). Study Socialgerontologi flashcards from Matilda Lindblad's Mittuniversitetet class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. ✓ Learn faster with spaced  beskriva, och ge exempel på, socialgerontologiska teorier och begrepp; samt anlägga ett historiskt perspektiv i fråga om dessa; ge exempel på  I avhandlingen behandlas även utvecklingen inom socialgerontologiska teorier.