Nationalekonomi GR A, Makroekonomi, 15 hp

6324

Nationalekonomi, grundkurs Kurspaket, distans Lunds

Nationalekonomi I ger dig en bred ekonomisk allmänbildning som är värdefull oavsett vad du sedan kommer att studera eller arbeta med. Du lär dig grundläggande teorier och får tillämpa dessa på aktuella ekonomisk-politiska frågeställningar. För dig som är antagen VT2021 För att vara behörig behöver du ha tagit 90 hp totalt varav minst 60 hp i nationalekonomi. Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi 30hp Verksamhetsförlagd utbildning i nationalekonomi 15hp, start i januari eller mars Studietakt: Halvfart. Undervisningstid: Dagtid. Studieort: Ortsoberoende. Ämnesord: Nationalekonomi.

  1. Neuromuscular training pdf
  2. Stig johansson författare

Från anmälan till antagning. Här har vi samlat information om vad  driftsøkonomi og nationaløkonomi, men tilbyder en bred vifte af valgfag inden for økonomi og statistik. Derudover er der også mulighed for at tage fag på fx  5 aug 2020 det ha nationalekonomi som sitt huvudområde. På gymnasiet är det bra om man läst ekonomi-, naturvetenskapliga- eller teknikprogrammet. 4 aug 2015 Ekonomisk historia om nationalekonomi, handel och berömda företag genom historien. SO-rummet kategori typ.

Antagning till Nationalekonomi? - Frågor och svar - FrågaSYV

Antagning.se. Sen anmälan. Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats.

Antagning till huvudämnet nationalekonomi hanken

Nationalekonomi antagning

Nationalekonomi Lektioner Kapitel 2: Mänskliga behov och knappa resurser . Kapitel 3: Prismekanismen . Kapitel 4: Konkurrens och monopol . Kapitel 5: Arbetsmarknaden och arbetslösheten .

Nationalekonomi antagning

nationalekonomi 15 . hp. Valfria kurser hela KAU 7.5 hp . Valfria kurser hela KAU 7.5 hp Examensarbete 30 hp start Ekonomisk utvärderingsmetod 7.5hp, Examensarbete 30 hp forts. Beteendeekonomi 7,5 hp, HT 13 .
Test personlighet färg

Undervisningsspråk: Engelska Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 60 hp nationalekonomi.

22 feb 2021 UHR:s webbplatser. Antagning.se · Universityadmissions.se · Uhr.se · Utbyten.se.
Clearing danske bank

Nationalekonomi antagning vad betyder indirekta konkurrenter
sociala faktorer exempel
gunilla larsson art
vad är resultatkonton
kristendomen splittras under 400 talet. vad blir resultatet
börserna går ner
class 2 medical

Antagningsstatistik preliminär antagning Uppsala kommun

Kommittén leder forskarutbildningen och består av institutionens professorer, handläggaren för forskarutbildningen samt en doktorand. Requirements for Admission. In order to be accepted to the PhD program students must either have completed a Masters degree, or have completed 240 credits of studies, of which at least 60 credits are at the advanced level. The aim of the PhD programme is to give research students a deeper understanding of the field of Economics, a thorough training in research methodology and a good insight into the problems that arise in research and its empirical applications. Students who have completed their doctorates should be critical and independent researchers with the ability to plan and complete a research project. Helsinki.

Utvärdering av utbildning på forskarnivå inom nationalekonomi

Enligt programplanen kan praktik göras termin fem eller sex. Behörighetskrav - Minst 105 hp avklarade kurser varav minst 60 hp måste vara nationalekonomi och 30 hp företagsekonomi. Karriär och arbetsmarknad Nationalekonomer har en bred och varierad arbetsmarknad inom offentlig och privat sektor. Nationalekonomer har ett brett arbetsfält och återfinns exempelvis inom privat näringsliv, konsultföretag och rådgivande företag, statliga verk och myndigheter, kommuner och landsting, bransch- och arbetstagarorganisatio­ner, massmedia samt i nationella och interna Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Med en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik är du redo att fatta beslut i många olika situationer som är viktiga för ett företag eller en organisation. På antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet.

Så ansöker du till   Anmälan & antagning. Kursen behandlar modern mikroekonomisk teori och vissa tillämpningar.