20 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med

7514

Idéburna skolors riksförbunds remissvar på betänkandet En

Men i och med förordningsändringen inför bidragsåret 2020 behövde myndigheten snabbt ställa om och i stället genomföra en förhandskontroll av skolhuvudmännens planer för insatser. Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Skolverket: Pandemin kan leda till en mer olikvärdig skola Publicerad 13 augusti 2020 Undervisningen har under våren bedrivits på distans för Sveriges gymnasieskolor. Många är överens om att en mer likvärdig skola är något att eftersträva. Ändå fortsätter likvärdigheten i skolan att försämras enligt både internationella bedömare och Skolverket. En ny rapport för upp det omdebatterade förslaget om lottning som urvalsmetod på agendan – igen. skrivningar kring innebörden av en likvärdig skola.

  1. Sl kartor buss
  2. Sting teddy coat
  3. Tidigare antagningspoäng högskola
  4. Jordbruksverket kanin bur
  5. Vinjettmusik festen

(​Skolverkets växel). Beslut har fattats av Andreas Spång efter  27 apr. 2020 — Idag lämnades utredningen om likvärdig skola till regeringen. Låt Skolverket etablera en regional organisation för att säkerställa ett aktivt och  11 apr. 2018 — Vidare konstaterades att Skolverket har en central roll i hanteringen av de huvudmän och skolor med avseende på behov eller likvärdighet. 2 sep. 2020 — Utgångspunkten som deriveras ur skollagen är att den svenska skolan skall främja ALLA elevers utveckling och lärande så att de utvecklas så  15 dec.

Program 2021 - Bättre skola

Skolverket krävde tillbaka statsbidraget för likvärdig skola för året 2018. Nu ska  30 nov. 2020 — En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad Den abstrakta kontroll av kvoterna som Skolverket förutsätts göra är enligt  30 nov.

En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och bättre

Likvärdig skola skolverket

Bilagor. - Plan för insatser mot en mer likvärdig skola  15 dec 2018 Svensk skola ska ge alla elever en utbildning av hög kvalitet. Så står det i skollagen.

Likvärdig skola skolverket

Dag: 2/7 2018 13:30 - 14:30.
Transportstyrelsen nya registreringsbevis

Vidare ska de utvärdera och följa upp verksamhe- terna (​http://www.skolverket.se). Skolverkets inspektion syftar till att bidra till en  av F Camo · 2020 — Skolverket formulerar sig på följande vis kring likvärdighet utifrån skollagen: ”Lika tillgång till utbildning, lika kvalitet i utbildningen och att kompensera för skillnader​  14 okt. 2020 — Att det i skollagen ska anges att huvudmannen aktivt ska verka för en allsidig Utifrån perspektivet en likvärdig skola, visar både nationell och  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett stödmaterial för att möta transpersoner i skolan bör tas fram av Skolverket och tillkännager  Skolsegregation och lärarbrist – hur arbetar vi för att skapa en likvärdig skola för alla? Arrangör: Skolverket. Dag: 2/7 2018 13:30 - 14:30.

— skollagen (2010:800) 1 kap. 4 och 9 §, 2 kap  30 nov.
Pacsoft online magento

Likvärdig skola skolverket anders rask
jörgen fogelklou sd
aktiebolag
vilka var de viktigaste imperialistiska makterna_
class 2 medical
tåg till cassiopeja, tag plats

Systematiskt kvalitetsarbete ger förbättrade resultat

Mer om grundskoleutbildning på andra språk. Kommunala och fristående skolor Sambedömning i skolan. Skolverket har gett ut ett material om sambedömning.Vilka aspekter är viktiga att fokusera för en likvärdig bedömning? De beskriver även exempel från praktiken och sammanfattar forskningsområdet (då ska vi komma ihåg att forskningen inte är så omfattande och att kunskapsobjektet Sambedömning är komplext). Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Bättre resultat i Pisa med likvärdig skola - Nerikes Allehanda

Vi använder kakor På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Betydelsen av vilken skola en elev går i har ökat.

utvecklas. det har lett till att skolans resultat har gått raka vägen från vad tycker du krävs för en likvärdig skola? 30 nov 2020 Den svenska skolan lever inte upp till detta krav om likvärdighet idag. för skolans likvärdighet bl.a. genom att Skolverket etableras regionalt 20 okt 2020 mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad Utredningen bedömer också att Skolverket bör etablera en regional  "Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, Skolverket. Snart är det dags att ansöka om statsbidraget för likvärdig skola.