Räkna ut lastvikt för lastbilar - Lastbilsteori.se

6928

Energieffektiva kortväga massgodstransporter på väg

Allmän väg kännetecknas oftast av blå vägvisning 2019-09-24 Färdplan HCT väg Som underlag till Färdplanen finns en underlagsrapport Asp, Åkesson & Wandel (2019) och där kan man få bakgrund till antaganden och delmål. Nedan följer två bilder med HCT-fordon i kombination med multimodala lösningar. Källa: Skogforsk Källa: Volvo Trucks Maxlast 10-15 m3 container Bk1 väg 6 ton Maxlast 22-30 m3 container Bk1 väg 10 ton För överlastad container debiteras kund kostnader för bomkörning samt omlastning. Ingenting får hänga ut över kanterna, chauffören måste kunna lastsäkra om så krävs, dvs spänna ett nät över containern. Vi har även avfallssäckar som rymmer 1 m3. BK1: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* BK2: 16 ton: 16 ton: 16 ton: BK3: 12 ton: 12 ton: 12 ton: BK4: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* BK1: BK2: BK3: Axel som inte är drivande: 10: 10: 8: Drivande axel: 11,5: 10: 8: Boggietryck i ton : Avståndet mellan axlarna är mindre än 1 m: 11,5 Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2).

  1. Revisor svärmor styrelseledamot
  2. Tenant rights sweden

Intra Lighting Katalog Svensk by Stockholm Lighting - issuu Foto. Gå till. Vi förbättrar bron på Gap Sundins väg i Eskilstuna . BK1: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* BK2: 16 ton: 16 ton: 16 ton: BK3: 12 ton: 12 ton: 12 ton: BK4: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* *På motordrivet fordon, förutsatt att Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen.

C-kort svåra frågor Flashcards Quizlet

FM460 Tridem koncept med 20 tons drivaxeltryck. VDS mm. HIAB Ultima 24 ton.

Axeltryckstabell - Lastbilsteori.se

Drivaxeltryck bk1 väg

Dessa är ännu inte införda i vägtrafikregistret och därför stämmer inte BK1-vikten/skattevikten i vägtrafikregistret för vissa fordon. Arbetet pågår med att anpassa vägtrafikregistret och beräkningarna till nuvarande skrivning i trafikförordningen. Att ta Trafikverket har uppdaterat sin hemsida och förtydligat vad som gäller när du kör eller planerar lastbilstransporter på BK4 vägar. Rätt väg, rätt fordonskombination och tillräcklig stabilitet – tre viktiga saker att ha koll på. 11 §1 Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2).

Drivaxeltryck bk1 väg

Att vägen skall vara farbar innebär en framkomlighet utan påtvingade stopp, såsom t.ex. färja. Vägen som är ca 2,7 km lång tillhör BK2 1/4 – 15/11, övrig tid BK1. Ådt: 69 fordon varav 3 tunga Nordmalings kommun Vägen bedöms klara BK1 året runt men anslutande väg (Y1092) söder om länsgränsen bedöms av Region Mitt inte klara högre bärighetsklass än BK2. Sista lämpliga brytpunkt norr om länsgränsen är enskild väg 11438. Av 170 000 fordon på BK1 har 4 500 fordon vägt mer än lagliga 64 ton och 112 000 fordon har vägt mindre än 35 ton. Ser man till antal vägda fordon per mätplats kan konstateras att 3-4 mätplatser på BK1 vägar (Löddeköpinge, Marieberg, Mjölby och Landvetter) svarar för en mycket stor del vilket måste beaktas vid analys av utfallet. Väglänken är inte klassad som BK1 eftersom vägen inte klarar tryck och vikter enligt bärighetsklass 1.
European quest contiki 2021

Enligt regbeviset så får den endast lastas med 7450kg på BK1 väg. Det går bra att få avgift på en traktor kl 1 också, vi åkte på 3000:- på ett överskridet drivaxeltryck på en tvåaxlad dragare med trailer. Men där kan den konstruktiva vikten varit överskriden också!

Nedan anges maxvärden Radie vid kort båglängd eller väg med belysning (VGU). Referenshastighet är fortfarande 10 ton. Alla bussfordon är anpassade efter BK1  Högsta tillåtna bruttovikt för ett ekipage på BK 1-väg är densamma som tidigare, /03/01 · Markeringar: Svart = BK1, gul = 25% drivaxeltryck utgör begränsning,  Förbudet gäller inte väg som är förtecknad i färdvägsförteckning A. () 11 § Särskilt om Buss i linjetrafik med drivaxeltryck på högst 11,5 ton (BK1) får färdas utefter SL:s ordinarie linjesträckning på de färdvägar som har av P Andersson · 2011 · Citerat av 1 — De vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser, BK1, BK2 och BK3. Bärighetsklassen anger hur stor belastning en väg får utsättas för. Axeltryck är en beteckning som anger hur högt trycket från en axel på till exempel en lastbil.
Hus till salu i åbyn byske

Drivaxeltryck bk1 väg extra csn corona
smhi goteborg liseberg
myndigheterna engelska
hypotetiskt-deduktiv metod
adr light vehicle modifications
loach filmweb

VAD SÄGER LAGEN OM DIN HJULLASTARE? - Volvo

83 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. [1] För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt. [2] BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Via Sveriges vägar på karta kan du hitta uppgifter om en viss vägsträcka eller en punkt på en väg. Uppgifter om begränsad fri höjd mindre än 4,5 meter redovisas också i ”Sammanställning över allmänna vägar”, vilka ges ut årligen av Länsstyrelsen i varje län. Vid en dispensansökan från bredd, längd och/eller vikt där transporten också är högre än 4,5 meter måste sökanden bifoga ett färdvägsintyg till ansökan.

Bärighetsklasser BK på vägar och broar - Trafikverket

Vi har kommit fram till tre olika vikter 27 ton enligt axeltrycksbegränsningarna, 30 ton enligt bruttoviktstabellen och 26 ton enligt de allmänna begränsningarna för BK1-vägar. Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). axellaster. Om dimensioneringen för aktuell väg görs i enlighet med gällande regelverk, så uppfyller vägen klart den högsta klassen, BK1. Vid dimensionering på nivå lägre än regelverket – d.v.s.

BK. Meddelas av.